Informacja odnośnie kopiowania dokumentów

Zarząd informuje, że sposób kopiowania dokumentów i ich wydawania reguluje Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” § 12 ust. 3, 4 i 5 a także „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami art. 8(1) pkt. 1 i 2.

Zarząd podjął również decyzję o niewykonywaniu kserokopii składanych dokumentów i znajdujących się w zasobach Spółdzielni dokumentów dla potrzeb indywidualnych osób związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi mieszkań oraz na indywidualne zlecenie.