Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Piaski Nowe” w Krakowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie działając na podstawie przepisów § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni i uchwały Zarządu nr 07/02/2020 z dnia 12.02.2020 r.  zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2020 r.  o    godz.  9:00 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie.