Rada Nadzorcza

 • Stobierski Marek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Górka Aleksandra – Z-ca Rady Nadzorczej
 • Puszka Łukasz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Czerwiński Jan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Józefowski Marian – Członek Rady Nadzorczej
 • Królik Stanisław – Członek Rady Nadzorczej
 • Puchalski Władysław – Członek Rady Nadzorczej

e-mail: rada.nadzorcza@piaskinowe.pl

Dyżury Rady Nadzorczej w 2020 r.

 • 07.01.2020 – Czerwiński Jan
 • 04.02.2020 – Górka Aleksandra
 • 03.03.2020 – Józefowski Marian
 • 07.04.2020 – Królik Stanisław
 • 05.05.2020 – Puchalski Władysław
 • 02.06.2020 – Puszka Łukasz
 • 07.07.2020 – Stobierski Marek
 • 04.08.2020 – Czerwiński Jan
 • 01.09.2020 – Górka Aleksandra
 • 06.10.2020 – Józefowski Marian
 • 03.11.2020 – Królik Stanisław
 • 01.12.2020 – Puchalski Władysław

Dyżury Członków Rady Nadzorczej odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00. Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19 RN nie przyjmuje stron do odwołania.