Zarząd

  • Prezes Zarządu / Dyrektor:
    mgr inż. Krzysztof Wlazło
  • Z-ca Prezesa Zarządu / Dyrektor ds. Technicznych:
    Bogusław Putaj