Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe w 2017 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe

30-686 Kraków, ul. Podedworze 20, tel. 12 658 07 11

ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie:

1.  przebudowy 4 dźwigów osobowych, ODA, w budynkach przy ul. Łużyckiej 47, 49, 65, 69 obejmujący wymianę kabiny wraz z ramą na kabinę  z drzwiami oraz wymianę drzwi przystankowych,

2.  posadzek z płytek gresowych na podestach, spocznikach oraz wykonanie okładzin schodów w 21 klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni przy ul. Podedworze 2, 4, 8 i przy ul. Łużyckiej 43, 45, 47, 51, 57, 63 65 67, 69.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Kraków ul. Podedworze 20, sekretariat, I piętro, do dnia 05.04.2017 roku (poz. 1 do godz. 10.45,  poz. 2 do godz. 11.45).

Termin realizacji zamówień  -poz. 1 do 29.09.2017 roku,  poz. 2  do 15.12.2017 roku.

Otwarcie ofert nastąpi 05.04.2017 r. (poz. 1 o godz.11.00, poz. 2 o godz. 12.00).

Płatne specyfikacje istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego, pokój 215. Koszt specyfikacji - 50,00 zł. /brutto/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" informuje, że awarie (wodno-kanalizacyjne, gaz, centralne ogrzewanie) po godzinach pracy Spółdzielni oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892 (konserwator dyżurny Spółdzielni).

 

 

 

 

BEZPŁATNA CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA - tutaj

 

 

IDENTYFIKATORY - wniosek o wydanie identyfikatora

 

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w związku z występującymi problemami dotyczącymi wyposażenia naszego osiedla w pojemniki żółte do selektywnej zbiórki odpadów informuje, że do czasu dostarczenia żółtych pojemników prosimy prowadzić segregację korzystając z zastępczych pojemników koloru czarnego oklejonych żółtą taśmą.

 

 

Oświadczenie o dostarczaniu korespondecji druk

 

LOKALE do wynajęcia w Pawilonie (Łużycka 55)
(pasek górny: PRZETARGI, zakładka po lewej stronie 1. wynajem lokali)

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ
(pasek górny: NASZA SPÓŁDZIELNIA, zakładka po lewej stronie Organy Spółdzielni)

system MOL - internetowy dostęp do danych
(pasek górny: NASZA SPÓŁDZIELNIA, zakładka po lewej stronie MOL - LOGOWANIE, formularz)
Klub Kultury "Piaskownica"
(pasek górny: AKTUALNOŚCI, zakładka po lewej stronie Klub Kultury "Piaskownica")

UWAGA MIESZKAŃCY!
Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, komu otwieramy drzwi domofonem.
Prosimy zainteresować się osobami, które noszą się z zamiarem wejścia do budynku. Wśród nich mogą się znaleźć takie osoby, które dewastują i zanieczyszczają klatki schodowe, windy, pomieszczenia wspólne. Te osoby często oferują różne usługi, powołując się na umowę ze Spółdzielnią lub np. Gazownią, a w rzeczywistości są zwykłymi oszustami.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z występującymi aktami dewastacji, informuje i przypomina, że koszt naprawy np. stłuczonych szyb, zniszczonych drzwi, samozamykaczy, ma wpływ na wysokość stawki eksploatacji w danym budynku mieszkalnym. Dotyczy to napraw gdy sprawcy nie ustalono. Budynki są rozliczane indywidualnie.

 

Aktualności

Ze względu na długotrwałą absencję ( choroba) trwającą nadal na stanowisku  Kierownika Spółdzielni  - Prezesa Zarządu oraz zatrudnieniem od 3 kwietnia 2017r nowej osoby na stanowisku Członka zarządu - Kierownika Działu  Technicznego,obecny   Zarząd  Spółdzielni podjął decyzję o uchyleniu Uchwały Zarządu nr 90/2017 dotyczącej ustalenia terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 3 czerwca 2017r. Termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...