Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko : KONSERWATOR OSIEDLA- HYDRAULIK monter instalacji sanitarnych ( wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa ). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA, OFERTY PRACY.

 

Kraków 28.09.2018 r.

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie działając na   podstawie   przepisów   § 100   ust.1   Statutu    Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 23 października 2018 r.  o    godz.   16:30   w    Sali   gimnastycznej    Szkoły    Podstawowej    nr  27    przy     ul.    Podedworze    16    zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie


Proponowany porządek obrad SM "Piaski Nowe" w Krakowie:

godz. 16:30

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania:

a)   wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,

b)   ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,

c)   wybór Członków Prezydium w tym Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad - podjęcie uchwały.
  1. Wybór komisji:

a)   Mandatowo - Wyborczej

b)   Wnioskowej

c)   Skrutacyjnej

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków Spółdzielni.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały.
 3. Wprowadzenie zmian zapisów Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie - podjęcie uchwały.
 5. Wolne wnioski:

a)   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

 1. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

1)       Tekstem jednolitym proponowanego Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie.

2)       Projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

3)       Wzorem pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) od dnia 01.10.2018r. i można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian i wzór pełnomocnictwa jest umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni w systemie MOL.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane na nośnikach elektronicznych do użytku wewnętrznego Spółdzielni, celem sporządzenia protokołu z obrad.

Udział w WZ będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

"Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa w § 103 ust. 1 i w art. 83 ust. 10 Statutu w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 08.10.2018 r. do godz. 15:00. Każdy projekt uchwały zgłaszany przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków".

PEŁNOMOCNICTWO do pobrania znajduje się TUTAJ

 

 

INFORMACJA

Zarząd informuje, że bezpośrednio po obradach Walnego Zgromadzenia Członków SM "Piaski Nowe" w Krakowie, które odbędzie siew dniu 23.10.2018 r, w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie ciepłej wody użytkowej z przedstawicielami PGE oraz MPEC w Krakowie.  Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie zaprasza do składania ofert w zakresie:

-  utrzymania terenów zielonych:

* pielęgnacja, prześwietlanie, nasadzenia, wycinanie (decyzja UMK) drzew i krzewów.

* przycinanie żywopłotów dwukrotnie w ciągu roku.

Oferent przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną terenów objętych zakresem opracowania.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2018 r.

Wszelkich informacji w zakresie oferty uzyskać można pod nr telefonu: 12 658 19 18 wew. 14, 15.

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie zaprasza do składania ofert w zakresie:

-  utrzymania terenów zielonych:

* koszenie trawy wraz z wywozem z zasobów Spółdzielni.

- powierzchnia 10 ha

Oferent przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną terenów objętych zakresem opracowania.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2018 r.

Wszelkich informacji w zakresie oferty uzyskać można pod nr telefonu: 12 658 19 18 wew. 14, 15.

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie zaprasza do składania ofert w zakresie:

- opracowania koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w nasadzenia drzew i krzewów z wykorzystaniem obecnej roślinności na obszarach określonych załącznikiem.

Oferent przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną terenów objętych zakresem opracowania.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2018 r.

Wszelkich informacji w zakresie oferty uzyskać można pod nr telefonu: 12 658 19 18 wew. 14, 15.

Zaznaczony teren objęty zakresem prac do pobrania - tutaj

 


Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie informuje, że w celu poprawy obsługi mieszkańców wprowadza       z dniem 09.07.2018 r. zmianę godzin pracy Spółdzielni:

poniedziałek                                     7:00 - 15:00

wtorek                                              7:00 - 18:00

środa (dzień bez przyjmowania stron) 7:00 - 15:00

czwartek                                           7:00 - 15:00

piątek                                                7:00 - 12:00

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...