Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA

S.M.”Piaski Nowe” informuje, że od dnia 19.05.2020 r. (wtorek) na terenie osiedla będą prowadzone prace ziemne przy układaniu głównej sieci MPEC – prosimy o nie parkowanie samochodów na wyznaczonej trasie modernizacji sieci c.o., gdyż magą być odholowane.

Prace ziemne są wykonywane przez MPEC Kraków. Prosimy również o wykopanie roślin rosnących w ogródkach przy klatkowych na trasie przyłączy do budynków.

Zgłaszanie awarii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” informuje, że po godzinach pracy Spółdzielni oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy awarie (wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania)  należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892.

Usługi działu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” informuje, że zgodnie z „Regulaminem napraw wewnątrz lokali” istnieje możliwość wykonania drobnych napraw wewnątrz lokalu np. hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarsko-ślusarskich. Naprawy te mogą być wykonane przez Spółdzielnię w miarę posiadanych możliwości – na zlecenie użytkownika lokalu, wyłącznie za odpłatnością. Informacji w w/w sprawie udziela Dział Techniczny.