Komunikaty i ogłoszenia

Zgłaszanie awarii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” informuje, że po godzinach pracy Spółdzielni oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy awarie (wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania)  należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892.

Usługi działu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” informuje, że zgodnie z „Regulaminem napraw wewnątrz lokali” istnieje możliwość wykonania drobnych napraw wewnątrz lokalu np. hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarsko-ślusarskich. Naprawy te mogą być wykonane przez Spółdzielnię w miarę posiadanych możliwości – na zlecenie użytkownika lokalu, wyłącznie za odpłatnością. Informacji w w/w sprawie udziela Dział Techniczny.