Lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” powstała 30 maja 1990 roku po wyodrębnieniu się ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” i obejmuje swoim terenem obszar osiedla Piaski Nowe. Osiedle to położone jest w południowej części Krakowa i wchodzi w skład Dzielnica XI „Podgórze Duchackie”. Dookoła osiedla biegną ulice: Łużycka, Nowosądecka, Podedworze i Bochenka. Osiedle graniczy:

  • od północy z os. Wola Duchacka Wschód,
  • od wschodu z os. Na Kozłówce,
  • od południa dawna wieś Piaski Wielkie założona w 1395 r.,
  • od zachodu z os. Kurdwanów Nowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” obejmuje obszar ok. 15,7 ha zarządzając 17 dziesięciopiętrowymi budynkami mieszkalnymi, które posiadają 1859 lokali mieszkalnych. Na terenie osiedla znajdują się urzędy i instytucje niezbędne do codziennego życia mieszkańców: supermarket „Stokrotka”, sklepy i punkty usługowe, urząd pocztowy, filia Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Na terenie osiedla jest Parafia Rzymsko Katolicka wraz z kościołem parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Osiedle jest przyjazne dla dzieci i młodzieży, gdyż oprócz placówek oświatowych i wychowawczych takich jak Samorządowe Przedszkole nr 163, Szkoła Podstawowa nr 27  jest tutaj dużo zieleni i placów zabaw. Na sąsiednich osiedlach Kurdwanów Nowy i Na Kozłówce kryte pływalnie i duże obszary zieleni.

Osiedle „Piaski Nowe” znajduje się w odległości około 6 km od centrum Krakowa. Komunikacja miejska zapewnia szybki dojazd na obszarze całego miasta. Szczególnie wygodnym środkiem komunikacji są nowoczesne tramwaje. Szczegóły dot. sieci połączeń i rozkładu jazdy można uzyskać   http://rozklady.mpk.krakow.pl/