Rada Nadzorcza

  • Puszka Łukasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Górka Aleksandra – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Burek Marcin– Sekretarz Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Stobierski Marek – oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu S.M. „Piaski Nowe” w Krakowie
  • Kustra Kamil – Członek Rady Nadzorczej
  • Czerwiński Jan– Członek Rady Nadzorczej
  • Puchalski Władysław – Członek Rady Nadzorczej

e-mail: rada.nadzorcza@piaskinowe.pl

Dyżury Rady Nadzorczej w 2023 r.

Dyżury Członków Rady Nadzorczej odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00.