Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Piaski Nowe”

ul. Podedworze 20
30-686 Kraków

NIP: 675-000-69-84

e-mail: sekretariat@piaskinowe.pl
tel./fax. 12 658 19 18

nr wew. 11 – Sekretariat
nr wew. 15 – Dział Techniczny
nr wew. 13 – Dział Członkowski
nr wew. 25 – Płatności/Czynsze

tel. 12 658 07 11 – Dział Techniczny

Godziny Pracy

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-18:00
 • środa: 7:00-15:00 (bez przyjmowania stron)
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-12:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 15:00-17:00. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu strony przyjmuje Z-ca Prezesa Zarządu. Spotkania umawiane są przynajmniej jeden dzień wcześniej, pozwoli to na przygotowanie dokumentów do spotkania.

Telefony alarmowe

 • Awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni ustawowo wolne od pracy – tel. 608 689 892
 • Konserwacja, naprawy domofonów (8:00-17:00) – tel. 12 425 50 55

Ważne telefony

 • Policja, ul. Ćwiklińskiej 4 – tel. 12 615 29 17
 • Straż Miejska – tel. 12 688 22 50 / 986
 • Pogotowie Dźwigowe – tel. 12 415 14 20 / kom. 501 471 125
 • TV Aster – tel. 12 299 19 91
 • Pogotowie Gazowe – tel. 992
 • Pogotowie Energetyczne – tel. 991
 • Pogotowie C.O. – tel. 993
 • Pogotowie MPWiK – tel. 12 422 92 05
 • Tel. Ratunkowy i Alarmowy – tel. 112