System MOL

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” informuje o możliwości zarejestrowania się w systemie Marhal On Line (MOL). System MOL umożliwia za pośrednictwem internetu, po zalogowaniu się na stronie www.marhalonline.pl m.in. przeglądanie informacji dotyczących posiadanego lokalu, wyświetlanie wykazu opłat eksploatacyjnych za dany miesiąc, wgląd w kartoteki czynszowe i odsetkowe (stan niedopłat/nadpłat na swoim koncie rozliczeniowym) czy dostęp do odczytów liczników wody w przypadku posiadania liczników.

Rejestracji w systemie może dokonać osoba figurująca w ewidencji naszej Spółdzielni jako członek główny lub reprezentant. Dostęp do Systemu MOL jest tylko dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu, które dokonają rejestracji wypełniając odpowiedni formularz i otrzymają unikalny login i hasło na podany adres mailowy.

Formularz dostarczamy do skrzynek pocztowych lub można go pobrać i wydrukować tutaj. Wypełniony formularz należy dostarczyć do działu członkowskiego, pok. 211, nr tel. 12 658 19 18 (wew. 13), w godzinach pracy Spółdzielni. Prosimy przyjść osobiście z dowodem osobistym.

logowanie pobierz formularz