Komunikaty i ogłoszenia

Zgłaszanie awarii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” informuje, że po godzinach pracy Spółdzielni oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy awarie (wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania)  należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892.

WAŻNE  TELEFONY :

Numer alarmowy       112

Policja, ul. Ćwiklińskiej 4                    12 615 29 17,     997

Straż Miejska, ul. Cechowa 4             12 688 22 50,    986

Pogotowie Dźwigowe                          501 471 125 lub  126

Pogotowie Gazowe                                                            992

Pogotowie Energetyczne                                                  991

Pogotowie MPEC                                                               993

Pogotowie MPWiK dyspozytor                                       994

Pogotowie Ratownictwo Medyczne                               999

Straż Pożarna                                                                     998

Konserwacja, naprawa domofonów           12 425 50 55

Usługi działu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” informuje, że zgodnie z „Regulaminem napraw wewnątrz lokali” istnieje możliwość wykonania drobnych napraw wewnątrz lokalu np. hydraulicznych, elektrycznych oraz stolarsko-ślusarskich. Naprawy te mogą być wykonane przez Spółdzielnię w miarę posiadanych możliwości – na zlecenie użytkownika lokalu, wyłącznie za odpłatnością. Informacji w w/w sprawie udziela Dział Techniczny.