Składanie wniosków

Cieszymy się, że Członkowie naszej Spółdzielni wykazują zainteresowanie problemami osiedla. Przypominamy więc, że ewentualne wnioski lub uwagi można przekazywać do Zarządu lub Rady Nadzorczej znacznie wcześniej niż dopiero na Walnym Zgromadzeniu.

Wnioski można przekazywać na bieżąco, na kilka sposobów:

  • Telefonicznie, do Działu Technicznego pod nr tel. 12 658 07 11,
  • Osobiście, w siedzibie Spółdzielni, na ręce Prezesa lub Zastępcy Prezesa ds. Technicznych,
  • Listownie, składając odpowiednie pismo w Sekretariacie Spółdzielni,
  • Drogą elektroniczną, korzystając z prywatnej skrzynki e-mailowej mieszkańca,
  • W trakcie dyżurów Członków Rady Nadzorczej, odbywających się w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00.