Zarząd

  • PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁDZIELNI mgr inż. Janusz Zwierzykowski– licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Nr 15861– uprawnienia lustracyjne KRS Nr 6356/2017
  • Z-ca PREZESA ZARZĄDU Dyrektor ds. Technicznych Członek Zarządu mgr Janusz Kawalec– licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Nr 7855– uprawnienia konstrukcyjno – budowlane 282/99