Zarząd

  • Prezes Zarządu:
    Marek Stobierski
  • Z-ca Prezesa Zarządu:
    Janusz Kawalec