Regulaminy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” informuje, że w przypadku niezgodności Regulaminów z ustawami i Statutem obowiązują procedury wynikłe odpowiednio z ustaw i Statutu SM „Piaski Nowe”.

Materiały do pobrania