Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe"

30-686 Kraków ul. Podedworze 20

tel. (12) 658-07-11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "PRZETARGI".


 

OGŁOSZENIE

Zarząd SM "Piaski Nowe" realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 17/2018 z dnia 30.06.2018r. zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w głosowaniu w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie wykonania w budynkach mieszkalnych przy ul Łużyckiej 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69 w Krakowie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej.

Powyższa procedura dotyczy wyłącznie posiadaczy prawa odrębnej własności lokalu!!!

W drodze głosowania udziałami decyzję w imieniu posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, spółdzielczych lokatorskich praw do lokali oraz najemców lokali mieszkalnych, w tej nieruchomości podejmie Zarząd, zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w ankiecie przeprowadzonej w 2017r.

W dniu 22.11.2018r. do skrzynek oddawczych mieszkańców posiadających prawo odrębnej własności do lokalu zostanie przekazana uchwała, po jej uzupełnieniu prosimy o dostarczenie do siedziby Spółdzielni w terminie do 18.12.2018r. do Działu Technicznego pokój nr 214 w godzinach pracy Spółdzielni.

UWAGA: Głos oddajemy składając podpis w odpowiednim polu.

W przypadku, w którym w lokalu występuje więcej niż jeden właściciel (tzw. współwłasność) do uchwały zostanie dołączone pełnomocnictwo, w którym spośród współwłaścicieli należy wyłonić jednego przedstawiciela lokalu, który odda głos w przedmiotowej uchwale.

Osobami do kontaktu w ww. sprawie są:

  • Grzegorz Wójcicki - Kierownik Działu Technicznego
  • Jarosław Rydlewicz - Administrator Zasobów Mieszkaniowych

O wynikach głosowania nad uchwałą zostaniecie Państwo powiadomieni w dniu 19.12.2018r.

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej ze stanem na dzień 31.12.2017 r. POBIERZ

 

Wyniki głosowania nad uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej na nieruchomosciach przy ul. Podedworze 2,4,6,8,10,12 oraz ul. Łużyckiej 43,45,47,49 w Krakowie POBIERZ


 

Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie informuje, że w celu poprawy obsługi mieszkańców wprowadza       z dniem 09.07.2018 r. zmianę godzin pracy Spółdzielni:

poniedziałek                                     7:00 - 15:00

wtorek                                              7:00 - 18:00

środa (dzień bez przyjmowania stron) 7:00 - 15:00

czwartek                                           7:00 - 15:00

piątek                                                7:00 - 12:00

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...