Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe"

30-686 Kraków ul. Podedworze 20

tel. 12 658 19 18

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 

- adaptacja 11 pomieszczeń węzłów cieplnych na wymiennikownie c.o. i c.w.u.  w budynkach mieszkalnych S.M. "Piaski Nowe" przy ul. Podedworze 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraz ul. Łużyckiej 43, 45, 47, 49 i Nowosądeckiej 41 A - pralnia.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kraków ul. Podedworze 20 - sekretariat I piętro, do dnia 4.11.2019 r. do godz. 14:00.

 

Termin realizacji zamówienia - 28.02.2020 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi 6.11. 2019 r. o godz. 11:00.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce PRZETARGI. Dokumentacja istniejących i projektowanych węzłów jest do wglądu i pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni w pokoju nr 215.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

09.01.2019 r.

INFORMACJA

 

Zarząd informuje, że:

1) sposób kopiowania dokumentów i ich wydawania reguluje Statut S.M. "Piaski Nowe" § 12 pkt. 3 i 4 oraz pkt. 5 a także "Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych" z dnia 15 grudnia 2000 r. z puźniejszymi zmianami art. 8(1) pkt. 1 i 2.

2) podjął decyzje o niewykonywaniu kserokopii składanych dokumentów i znajdujących się w zasobach Spółdzielni dokumentów dla potrzeb indywidulanych osób związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi mieszkań oraz na indywidulane zlecenie.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej ze stanem na dzień 31.12.2017 r. POBIERZ

 

Wyniki głosowania nad uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej na nieruchomosciach w zasobach SM "Piaski Nowe" w Krakowie POBIERZ


 

Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie informuje, że w celu poprawy obsługi mieszkańców wprowadza       z dniem 09.07.2018 r. zmianę godzin pracy Spółdzielni:

poniedziałek                                     7:00 - 15:00

wtorek                                              7:00 - 18:00

środa (dzień bez przyjmowania stron) 7:00 - 15:00

czwartek                                           7:00 - 15:00

piątek                                                7:00 - 12:00

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...