Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

09.01.2019 r.

INFORMACJA

 

Zarząd informuje, że:

1) sposób kopiowania dokumentów i ich wydawania reguluje Statut S.M. "Piaski Nowe" § 12 pkt. 3 i 4 oraz pkt. 5 a także "Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych" z dnia 15 grudnia 2000 r. z puźniejszymi zmianami art. 8(1) pkt. 1 i 2.

2) podjął decyzje o niewykonywaniu kserokopii składanych dokumentów i znajdujących się w zasobach Spółdzielni dokumentów dla potrzeb indywidulanych osób związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi mieszkań oraz na indywidulane zlecenie.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej ze stanem na dzień 31.12.2017 r. POBIERZ

 

Wyniki głosowania nad uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów w spraiwe przystapienia do programu c.w.u. z sieci miejskiej na nieruchomosciach w zasobach SM "Piaski Nowe" w Krakowie POBIERZ


 

Zarząd SM "Piaski Nowe" w Krakowie informuje, że w celu poprawy obsługi mieszkańców wprowadza       z dniem 09.07.2018 r. zmianę godzin pracy Spółdzielni:

poniedziałek                                     7:00 - 15:00

wtorek                                              7:00 - 18:00

środa (dzień bez przyjmowania stron) 7:00 - 15:00

czwartek                                           7:00 - 15:00

piątek                                                7:00 - 12:00

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...