Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie działając na podstawie przepisów § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” w Krakowie.

Protokół z Wlanego Zgromadzenie po podpisaniu zostanie umieszczany w systemie MOL dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”.